Isolering och Teknisk isolering

Mårtens Isolering har många års erfarenhet av att utföra teknisk isolering. Vi har stor erfarenhet av stora som små projekt. Mårtens Isolering utför alla inom teknisk isolerings förekommande arbeten. Våra beställare av Isolerings tjänster är ofta fastighetsbolag, VVS-företar, ventilationsföretag och industriföretag. Vi åtar oss och har erfarenhet av isoleringsentreprenader vid nybyggnation och ombyggnationer.

Ett urval av våra tjänster  inom Isolering:

 

VS-ISOLERING

 • Värmeledningar
 • Vattenledningar
 • Tappvattenledningar
 • Kylledningar
 • Isolering av cisterner och tankar

VENTILATIONSISOLERING

 • Frånluftskanaler
 • Tilluftskanaler
 • Uteluftskanaler
 • Brandisolering
 • Isolering av aggregat

INDUSTRI ISOLERING

 • Inklädnad av kanaler med plåt
 • Isolering av pannor
 • Isolering av cisterner och tankar
 • Plåtinklädnader

Mårtens Isolering har bland annat haft nedanstående Isoleringsentreprenader sedan år 2011.

 • Nybyggnation vid Truckstop i Örebro
 • Nybyggnation av Handelshögskolan i Örebro
 • Nybyggnation av nya Idrottshuset i Örebro
 • Ombyggnation av gamla Idrottshuset i Örebro
 • Nybyggnation av 92 lägenheter i Örebro
 • Totalrenovering av 115 lägenheter i Örebro

Ventil- och rörmärkning

Mårtens Isolering har lång erfarenhet av Ventilmärkning och rörmärkning.

Ventilmärkning

Mårtens Isolering erbjuder tjänster inom Ventilmärkning enligt nedan:

 • Leverans och montage av Märkbrickor
 • Upprättande av Ventilförteckning
 • Upprättande av Rumsförteckning

 

Rörmärkning

Som en del i vår Isoleringstjänst erbjuder vi naturligt också rörmärkning med exempelvis det media som transporteras i respektive ledning. Vi upprättar märkning med text, flödespilar och övriga symboler. Detta i enlighet med kundens önskemål.

Brandtätning

Mårtens Isolering har många års erfarenhet att arbeta med brandtätning vid nybyggnation och i befintliga byggnader. Våra beställare av brandtätningstjänster är ofta byggbolag, fastighetsbolag, elföretag, VVS-företag eller ventilationsföretag.

BRANDTÄTNING KAN RÄDDA LIV

Brandspridning mellan våningsplan och längs kabelstråk och ventilationsstråk utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnadskonstruktioner. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt var som helst, bara de får chansen. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt. En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd.

VI KAN ERBJUDA BRANDTÄTNING

Vi utför brandtätning i olika material och metoder. Brandtätningen skall anpassas efter verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav. Samtliga material är prövade och typgodkända av godkännande myndighet. Den vanligaste och i de flesta fall mest lämpliga metoden för brandtätning vid större genomförningar är en mjuktätning med stenullsskiva. Stenullsskivan är uppbyggd av en tät stenullsmatta, utvändigt belagd med en svällande brandskyddsfärg. Mindre genomföringar brandtätas med brandfogmassa eller högtemperaturfilt. Mårtens Isolering har utfört brandtätningar vid nybyggnation eller i samband med ombyggnation på t.ex:

 • Skolor
 • Idrottsanläggningar
 • Hyresfastigheter med lägenheter
 • Kontorshus

Är du i behov av våra tjänster?